Người Trung Quốc đến Nha Trang thuê nhà tổ chức đánh bạc

Người Trung Quốc đến Nha Trang thuê nhà tổ chức đánh bạc

Nhiều người Trung Quốc đến địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa) để thuê nhà, sử dụng mạng Internet để tổ